Od stycznia ZUS przyznaje nowe świadczenie. Kto może z niego skorzystać?

1 stycznia 2024 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu wspierającym skierowana do osób z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 lat. Ile wynosi i w jaki sposób je otrzymać?

Aby otrzymać świadczenie, należy najpierw zgłosić się do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON), by uzyskać decyzję dotyczącą poziomu potrzeby wsparcia, a dopiero potem złożyć w ZUS-ie wniosek.

Kolejność jest ważna!

Kolejność składania dokumentów jest bardzo ważna. Jeśli niepełnosprawny najpierw złoży do ZUS-u wniosek o świadczenie wspierające i nie będzie miał wydanej decyzji przez WZON o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia, to ZUS zgodnie z przepisem pozostawi taki wniosek bez rozpatrzenia. By uniknąć takich sytuacji, ważne jest, żeby zachować właściwą kolejność składania wniosków, czyli w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek do WZON-u o wydanie decyzji, w której zostanie ustalona liczba punktów określająca poziom potrzeby wsparcia, a dopiero po wydaniu decyzji złożyć wniosek do ZUS-u o przyznanie świadczenia wspierającego. Składając elektroniczny wniosek o świadczenie wspierające (SWN) obowiązkowo należy wpisać numer decyzji wydanej przez WZON. WZON wyda decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na taki sam okres, na jaki dana osoba ma orzeczenie o niepełnosprawności, nie dłużej jednak niż na 7 lat.

Komu zostanie przyznane świadczenie?

Świadczenie wspierające zostanie przez ZUS przyznane osobom, którym WZON przyznał uprawniającą liczbę punktów potrzeby wsparcia od dnia, od którego WZON przyznał punkty. Świadczenie wspierające jest wprowadzane w trzech etapach. Osoby z liczbą 87–100 pkt mogą ubiegać się o nie od 2024 r., osoby z ilością 78–86 pkt – od 2025 r., a osoby, które otrzymały 70–77 pkt – od 2026 r. Są jednak osoby, które mają co najmniej 70 pkt i będą mogły uzyskać świadczenie wspierające od 2024 r., pod warunkiem że po 31 grudnia 2023 r. opiekunom tych osób będzie przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez organ gminy.

Kiedy można złożyć wniosek do ZUS-u?

Wniosek do ZUS-u należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja WZON stała się ostateczna. Jeśli osoba z niepełnosprawnością złoży do ZUS-u wniosek w ciągu tych 3 miesięcy, to ZUS  przyzna świadczenie wspierające z wyrównaniem od dnia, od którego WZON przyznał uprawniające punkty.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie wspierające można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną poprzez: Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Wniosek do ZUS może również zostać złożony przez pełnomocnika. Do wniosku o świadczenie wspierające nie trzeba załączać decyzji wydanej przez WZON, wystarczy wpisać numer decyzji.

Ile wynosi wysokość świadczenia?

Świadczenie wspierające będzie wynosić od 40 do 220 proc. aktualnej wysokości renty socjalnej (obecnie wynosi ona 1588,44 zł brutto). Oznacza to, że na początku będą to kwoty od ok. 635 zł do blisko 3495 zł, w zależności od poziomu potrzeby wsparcia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *