Burmistrz Gostynia przyznał dotacje dla klubów sportowych

Gostyń, 29 grudnia 2024 r. – Burmistrz Gostynia, Jerzy Kulak, wydał zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań w zakresie sportu w gminie Gostyń w 2024 roku.

W ramach dotacji finansowej, która w sumie wynosiponad 1 100 000,0 0zł. wsparcie otrzyma 15 klubów sportowych działających na terenie gminy Gostyń te kluby to:

§ 1. Przyznaję dotacje na realizację zadań w zakresie sportu w gminie Gostyń w 2024 roku:
 • Stowarzyszeniu o nazwie Uczniowski Klub Sportowy „Kaniasiatka” w Gostyniu – dotacja w wysokości 86 000,00 zł, (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
 • Stowarzyszeniu o nazwie Klub Sportowy „Start” w Gostyniu – dotacja w wysokości 165 000,00 zł, (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
 • Stowarzyszeniu o nazwie Kolarski Klub Sportowy „Gostyń” w Gostyniu – dotacja w wysokości 65 000,00 zł, (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
 • Stowarzyszeniu o nazwie Uczniowski Kolarski Klub Sportowy „Gostyń” w Gostyniu – dotacja w wysokości 19 800,00 zł, (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych);
 • Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie MKS Kania Gostyń sp. z o.o. – dotacja w wysokości 370 000,00 zł, (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych);
 • Stowarzyszeniu o nazwie Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Gostyniu – dotacja w wysokości 20 780,00 zł, (słownie: dwadzieścia tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych);
 • Stowarzyszeniu o nazwie Ognisko Statutowe Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Tęcza” przy Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gostyniu – dotacja w wysokości 39 686,00 zł, (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych);
 • Stowarzyszeniu o nazwie Dalekowschodnie Sztuki i Sporty Walki „Kyosa” w Gostyniu – dotacja w wysokości 37 000,00 zł, (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych);
 • Stowarzyszeniu o nazwie Klub Sportowy Sporty Walki Gostyń z siedzibą w Gostyniu – dotacja w wysokości 63 500,00 zł, (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych);
 • Stowarzyszeniu o nazwie Gostyńskie Stowarzyszenie Klub Sportów i Sztuk Walki „Wilk” w Gostyniu – dotacja w wysokości 38 234,00 zł, (słownie: trzydzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote);
 • Stowarzyszeniu o nazwie Klub Sportowy „Tiger Wielkopolska” w Gostyniu – dotacja w wysokości 53 000,00 zł, (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
 •  Stowarzyszeniu o nazwie Gostyński Futsal w Gostyniu – dotacja w wysokości 45 000,00 zł, (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych);
 •  Stowarzyszeniu Akademia Sportu „Młode Orły” w Gostyniu – dotacja w wysokości 32 000,00 zł, (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych);
 •  Fundacji Piotra Reissa z Poznania – dotacja w wysokości 41 000,00 zł, (słownie: czterdzieści jeden tysięcy złotych);
 •  Stowarzyszeniu o nazwie Hokejowy Klub Sportowy Tygrysy Gostyń w Gostyniu – dotacja w wysokości 24 000,00 zł, (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gostyniu

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2024 r

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *