Zamieszanie z wynikami egzaminów zawodowych w Wielkopolsce. OKE Poznań wyjaśnia sytuację

Uczniowie techników i szkół zawodowych w Wielkopolsce przeżyli chwile niepewności związane z wynikami egzaminów zawodowych. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu potwierdziła wystąpienie problemów technicznych. W tym artykule przybliżamy sytuację i przekazujemy najnowsze informacje od dyrektora OKE, który uspokaja: wyniki zostały poprawnie zarejestrowane, a obecne komunikaty są jedynie wstępnymi, poglądowymi danymi. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu sesji egzaminacyjnej.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna z Poznania wydała komunikat, w którym przyznaje się do wystąpienia problemu związanego z wynikami egzaminów zawodowych. Zostało zauważone, że wyświetlane wyniki są niemiarodajne, co wprowadziło uczniów w stan niepewności co do faktycznych rezultatów ich egzaminów.

Dyrektor OKE uspokaja

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej uspokaja jednak, że odpowiedzi uczniów zostały poprawnie zarejestrowane i problem dotyczy jedynie wyświetlanego komunikatu. Podkreśla, że wyniki, które obecnie widzą uczniowie, są jedynie poglądowe. Oficjalne wyniki egzaminów zawodowych będą dostępne po zakończeniu sesji egzaminacyjnej, czyli po 20 stycznia.

Zasady przeprowadzania egzaminów zawodowych

Egzaminy zawodowe w Wielkopolsce, nadzorowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z Poznania, odbywają się zgodnie z planem w sesji Zima 2024. W dniu 10 stycznia 2024 roku przeprowadzono część pisemną egzaminów w różnych formułach (2012, 2017, 2019), a część praktyczna ma miejsce między 9 a 20 stycznia . W celu zdania egzaminu zawodowego, uczniowie muszą uzyskać co najmniej 50% punktów z części pisemnej oraz co najmniej 75% punktów z części praktycznej . Egzaminy zawodowe są obowiązkowe, a uczniowie, którzy do nich nie przystąpią, nie otrzymają świadectwa ukończenia szkoły lub danego semestru .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *