Szkolenia w Gostyniu dot. przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym wśród dzieci i młodzieży

W Gostyniu, w środę (8 listopada) odbyły się szkolenia pod nazwą ,,Uzależnienia behawioralne wśród dzieci i młodzieży”.

Realizując szkolenia podniesiono kompetencje pracowników oświaty i innych służb działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Każdy uczestnik miał okazję zapoznać się ze specyfiką uzależnień behawioralnych. Ponadto poznano sposoby rozpoznania problemu związanego z uzależnieniami behawioralnymi oraz działaniami profilaktycznymi, które rzeczywiście skutkują.

Prowadzącą szkolenie była Katarzyna Łukowska. Jest psychologiem o specjalności klinicznej, a także prawnikiem administratywistą. Warto wspomnieć, że Łukowska jest również specjalistą w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych oraz zastępcą dyrektora w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

W ramach programu „Uzależnia mnie tylko uśmiech – edycja III” finansowanego z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu (w ramach konkursu „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia”) zostało zrealizowane szkolenie ,,Uzależnienia behawioralne wśród dzieci i młodzieży”.

źródło: http://gostyn.pl/Uzaleznienia_behawioralne_wsrod_dzieci_i_mlodziezy_-_szkolenie.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *