Szkolenie w Gostyniu dot. przeciwdziałania przemocy domowej

W środę (29 listopada) odbyły się szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno – pomocowych. Spotkanie dot. przeciwdziałania przemocy domowej.

Szkolenie ,,Wykorzystanie aktualnych przepisów prawa w działaniach na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej” poprowadził Grzegorz Wrona, doktor nauk prawnych, certyfikowany specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowany superwizor z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, konsultant Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Poradni Rodzinnej ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Warszawie. Superwizor przy Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy. Autor wielu publikacji i książek w zakresie przeciwdziałania przemocy, w tym komentarza do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty”.

Podczas spotkania zostały omówione różne kwestie, m.in. nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, działaniach zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno – pomocowych czy przepisach prawa w procedurze „Niebieskie Karty”. 

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach programu „Rodzina – wartości drużyna – edycja III” finansowanego w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy  w rodzinie – edycja 2023”.

źródło: Urząd Miejski w Gostyniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *